Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Feladat ellátási terv az év végi ünnepekhez

200708141713330.test4.gifFeladatterv a 2014. év végi ünnepekkel kapcsolatos polgárőri feladatok végrehajtására


FELADATTERV
a 2014. év végi ünnepekkel kapcsolatos polgárőri feladatok végrehajtásáraA közterületek, nyilvános helyek, és nyilvánossá tett magánterületek, bevásárlóközpontok, egyéb kereskedelmi egységek környezetének, a szórakozóhelyek rendjének erősítése, az ünnepi bevásárlást végzők, illetve az ünnepi turizmus résztvevői biztonságérzetének javítása, valamint a jogsértő magatartások visszaszorítása érdekében valamennyi polgárőr egyesülettől az alábbi feladatok végrehajtását kérem:

A 2014. november 24-étől 2015. január 01-én 24.00 óráig minden egyesület illetékességi területén lehetőségei szerint fokozott szolgálatot lásson el. A fokozott jelenlét biztosítását többségében önállóan, de törekedni kell a helyi rendőri szervekkel történő közös szolgálat ellátásra is.

Fokozni kell a kapcsolattartást valamennyi együttműködő szervvel, és minél nagyobb számban indokolt lenne az ellenőrzési feladatokban való részvétel.

A hatékony, eredményes feladat végrehajtás érdekében kérem, hogy - az időszakra jellemző sajátosságok, tapasztalatok alapján, valamennyi egyesület készüljön fel a feszített, az év egyéb időszakához viszonyítva nagyobb leterheltséget jelentő szolgálatellátásra. A szolgálatszervezés során figyeljenek arra, hogy ebben az időszakban valamennyi területen megnövekednek az elvégzendő feladatok.
A kiemelt események bekövetkezésének megakadályozása, általában a személy és vagyonbiztonság biztosítása ezen időszakban súlyozottan járul hozzá a lakosság biztonságérzetéhez, melynek elérésében a rendőrség mellett a helyi egyesületeknek jelentős szerepük van.
A bevásárló központok zsúfoltsága, az általánoshoz mérten léptékekkel nagyobb kézpénzforgalom, a szabadságolási hullám, az ezzel együtt járó felszabadultság, az ünnepi készülődés, az időszakra jellemző közúti közlekedési problémák együttesen generálják azt a kockázatot, amely magába foglalja a vagyon elleni bűncselekmények, a lopások, rablások, súlyos közlekedési balesetek bekövetkezésének lehetőségét.
 
Az év végi ünnepi időszakban kért fokozott jelenlét fő célja,  a bűncselekmények, szabálysértések, közlekedési balesetek visszaszorítása, azok megelőzése.

A fő célkitűzések elérése, az eredményesség, így a hatékonyság biztosítása, a lakosság, ezáltal a helyi polgárőr egyesületek elsődleges érdeke is.

Valamennyi polgárőr egyesülettől ezért is az alábbiakat kérjük, illetve kiemeltebb figyelmet fordítsanak:
 


I.
   
Az előkészítés, felkészülés időszakában:1./    A rendőrségtől kapott, illetve polgárőrség által készített figyelemfelhívó- a lakosságnak szóló - tájékoztató anyagok minél szélesebb kört érintően kerüljenek kiosztásra, terjesztésre.

Határidő:     2014. december 05.
Felelős :     Járási koordinátorok, egyesületi vezetők


2./     A fokozott jelenlét biztosítása érdekében vegyék fel a kapcsolatot az illetékességi területünkön működő közterület felügyelet, katasztrófavédelmi, illetve rendőri szervek vezetőivel. A meghatározott időszakra vonatkozóan adják le előre (amennyiben lehetséges) a közös szolgálatra kijelölt polgárőrök beosztását ( szolgálatszervezését ) lehetőleg napra, órára pontosítva. A közös szolgálatellátáson túl, lehetőség szerint, az önálló polgárőr szolgálatokra vonatkozó kimutatásokat is - területenként, településenként – el kell készíteni és azt folyamatosan egyeztetni kell az érintett együttműködőkkel. A tervezett közös szolgálatellátás során, elsősorban az 1 fő rendőr mellé lehetőleg, 2 fő polgárőrt biztosítsanak. Az egyeztetések oly módon történjenek meg a helyi rendőri szervek vezetőivel, hogy a szolgálattervezetek helytálló módon megvalósulhassanak.
    . 
Határidő:     2014. november 30.
Felelős :     Járási koordinátorok, egyesületi vezetők


3./    A „bronz ”( dec. 07.),  „ezüst”  (dec. 14), és  „arany”  (dec. 21.) vasárnapokra, valamint az azokat megelőző szombati napokra, és a „Szilveszteri” előkészületek, vásárlások időszakában, valamennyi egyesület biztosítson -a lehetőségeik szerint- fokozottabb jelenlétet.
A szolgálat tervezés során vegyék figyelembe az elmúlt évek során szerzett tapasztalatokat.

Határidő:     2014. november 30.
Felelős :     Járási koordinátorok, egyesületi vezetők
       

4./    Az önkormányzatokkal törekedni kell a folyamatos kapcsolattartásra az ünnepi időszakra az általuk szervezett rendezvényekre, az ünneppel összefüggésben ideiglenesen szervezett vásárokra tekintettel.
   . 
Határidő:     2014. december 30-ig folyamatosan.
Felelős :     Járási koordinátorok, egyesületi vezetők
 II.

A végrehajtás időszakában :

 


1./     A 2014. november 24-étől 2015. január 01-én 24.00 óráig terjedő időszakban, valamennyi polgárőr egyesület illetékességi területén lehetőségei szerint fokozza a közterületi jelenlétét , mely lehetőség szerint igazodjon a lakosság év végi, ünnepi bevásárlásához, az annak kapcsán jelentkező intenzívebb közlekedéshez, és az időszakra jellemző sajátosságokhoz a bűncselekmények, szabálysértések, közlekedési balesetek megakadályozása érdekében.
    . 
Határidő:     2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős :     Járási koordinátorok, egyesületi vezetők


2./     A polgárőrség szolgálati gépjárműveinek vezetésére, használatára kijelölt polgárőröket készítsék fel a téli időszakra jellemző közúti közlekedési sajátosságokra. A megváltozott közlekedési körülmények kapcsán jelentkező, biztonságos vezetést biztosító követelményekre vonatkozóan szervezzenek oktatást, melyhez kérjék a helyi rendőri szervek segítségét is.
A szolgálatba lépők figyelmét minden alkalommal hívják fel a téli időjárási körülményekhez igazodó közlekedésre.
A szolgálat ellátáshoz igénybe vett gépjárműveket lássák el hólánccal, hólapáttal, illetve a téli igénybevétel kapcsán szükséges jégoldóval, jégkaparóval. Az igénybevétel előtti, alatti és utáni ellenőrzéseknél kiemelt figyelmet fordítsanak a járművek világító berendezéseinek, fékberendezéseinek, hűtő-fűtő berendezéseinek, ablaktörlőinek működőképességére, a (téli) gumiabroncsok állapotára.
Amennyiben a biztonságos közlekedés feltételei valamely okból nem állnak fenn a szolgálat ellátást gyalogosan hajtsák végre!
   . 
Határidő:     2014. november 30.
Felelős :     Egyesületi vezetők


3./     Az illetékességi területünkön megjelenő idegen személyekre fordítsanak kiemelt figyelmet, ezzel kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a helyi körzeti megbízottnak.

Határidő:     2014. november 24-től 2015. január 01-ig
Felelős :     Egyesületi vezetők


4./     A fokozott polgárőri jelenlét biztosítása érdekében a megye valamennyi településén egy időben egy alkalommal önállóan, illetve egy alkalommal a rendőrséggel közösen végezzen fokozott ellenőrzést.

Határidő:     2014. december 13, illetve december 21-én.
Felelős :     VMPSZ Szakmai alelnök, Járási koordinátorok, egyesületi vezetők


5./    A területeiken található valamennyi erdészeti gazdálkodást folytató szervvel vegyék fel a kapcsolatot. Lehetőségeik figyelembevételével ajánlják fel a közös szolgálat ellátást. Az önálló szolgálatiak során (az erdészeti szervek ajánlásait vegyék figyelembe)  azon külterületeken, erdőrészeken melyek az illegális fakitermelés, fenyőfa lopás szempontjából jelentőséggel bírhatnak.

Határidő:     2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős :     Járási koordinátorok, egyesületi vezetők


6./     A vasúti, autóbusz közlekedés megnövekedett utasforgalmára tekintettel, kérem a vasútállomások, autóbusz-pályaudvarok visszatérő ellenőrzésére is fokozottabb figyelmet fordítsanak.
Ebben az időszakban az átutazóként, vagy célzatosan bűnelkövetési céllal érkezhetnek idegenek területünkre tömegközlekedési eszközzel egyénileg, és csoportosan is. A gyanús személyeket kísérjék figyelemmel és a megállapításiakról a helyi rendőri szerveket tájékoztassák.

Határidő:     2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős :     Járási koordinátorok, egyesületi vezetők

7./    A bevásárló központok jelentős forgalmára való tekintettel az ellenőrzéseket lehetőség szerint napi rendszerességgel végezzék. Amennyiben illegális elárusító helyeket észlelnek azokról soron kívül értesítsék a helyi rendőri szervet.

Határidő:     2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős :     Járási koordinátorok, egyesületi vezetők


8./     A bevásárló központok üzletek mellett kérem kiemelt figyelmet kell fordítani a Posta hivatalok, pénzintézetek, üzemanyagtöltő állomások, pénzváltók, gyógyszertárak, lottózók, éjjel- nappali boltok, zálogházak, ékszerboltok, illetve azok környezetének rendszeres, visszatérő ellenőrzésére is.
Ezek a területek az átlagosnál gyakoribb, hatékonyabb, e területre koncentráltabb ellenőrzést igyekezzenek megvalósítani.
A pénzintézetek, gyógyszertárak, postahivatalok környezetében a járőrözési időszakban a lehetőségekhez mérten legalább 5-10 percet tartózkodjanak.

Határidő:     2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős :     Járási koordinátorok, egyesületi vezetők


9./    Azok a helyi egyesületek akik szolgálati gépjárművel rendelkeznek, és adott napon nem veszik igénybe azt lehetőségeik figyelembevételével helyezzék el jól látható helyen, demonstratív módon (leparkolni) személyzet nélkül, a benzinkutak, bevásárló központok, gyógyszertárak, pénzintézetek környeztében, parkolóiban azok nyitvatartási idejében. A járművek elhelyezésénél fordítsanak figyelmet a járművek biztonságos, felügyelhető parkolására.   

Határidő:     2014. november 24-től 2015. január 01-ig
Felelős :     Egyesületi vezetők


10./     A településeken az állandó postahivatalokkal a kapcsolatot tartsák, figyelemmel az együttműködési megállapodásokban vállalt feladatokra. Az ünnepi időszakban  a kézbesítők fokozott felügyeletét szervezzék meg.

Határidő:     2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős :     Járási koordinátorok, egyesületi vezetők


11./     Az ünnepi időszakkal egy időben, a hideg téli időjárási körülmények is jelentkeznek. A kiadott ajánlásokra figyelemmel fordítsanak kiemelt figyelmet a hajléktalanok által pihenőként használt közterületek ellenőrzésére. A vidéki településeken az egyedül álló időskorúakra fordítsanak továbbra is kiemelt figyelmet. A kihűlés veszélye a közterületen élőkön túl, a tüzelőanyaggal nem rendelkező, illetve egészségügyi okok miatt korlátozott idős embereket is veszélyezteti.

Határidő:     2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős :     Járási koordinátorok, egyesületi vezetők

12./    Az időszakban - figyelemmel a téli iskolai tanítási szünetre – fel kell készülni a települések közterületein, a bevásárló központok környezetében a gyermekek, fiatalkorúak, az átlagnál magasabb számban történő megjelenésére. A „téli szünet” alkalmával ezen korcsoport gyakrabban marad szülői, pedagógusi felügyelet nélkül. A bűncselekmények, közlekedési balestek sértettjeként fokozottan veszélyeztetett gyermekekre, és fiatalkorúakra kiemelt figyelmet kell fordítani a közterületi járőrszolgálatok során.

Határidő:     2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős :     Járási koordinátorok, egyesületi vezetők


13./    Az ünnepi időszakban a megnövekedett készpénzforgalom, az üzletek, piacok zsúfoltsága okán, a vagyon elleni bűncselekményeken belül a zseblopások kockázata is emelkedik, melyre az érintett időszakokban kiemelt figyelmet fordítsanak. Ezzel kapcsolatban tapasztaltakat soron kívül jelentsék a helyi rendőrségnek. 

Határidő:     2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős :     Járási koordinátorok, egyesületi vezetők
14./            A pénzintézetek, üzletek, pénzváltók, posták, gyógyszertárak, üzemanyagtöltő állomások  ellenőrzésének hatékonyságának növelése érdekében növelni kell az önálló, illetve  közös szolgálatok számát.

Határidő:     2014. november 24-től 2015. január 01-ig.
Felelős :     Járási koordinátorok, egyesületi vezetők

 


III.
Az értékelés időszaka:

 


 1./    A meghatározott feladatok végrehajtását a megyei szövetség kijelölt vezetője a járási koordinátorok bevonásával folyamatosan értékelje az eredményeket, (igénybe vett erők, eszközök, együttműködők, tett intézkedések, eredmények, esetlegesen felmerült problémákat).

A végrehajtott feladatokról 2015. január 10-ig  az OPSZ részére értékelő jelentést kell készíteni.

Határidő:     2015. január 10-ig.
Felelős :     VMPSZ által kijelölt vezető


A végrehajtandó tevékenység a fentiekben jelölt célok érdekében történik, azok elérése azonban csak abban az esetben valósítható meg, amennyiben mind a szervezés, mind a végrehajtás a szakszerűség, az időszerűség, a felkészültség és hatékonyság jegyében zajlik.

Felhívom az állomány figyelmét, hogy valamennyi meghatározott feladat végrehajtásánál elvárás a törvényes, szabályzóknak megfelelő, lelkiismeretes, hatékony munkavégzés.

A közterületeken végrehajtott ellenőrzéseknél a gyalogos szolgálatot kell előtérbe helyezni, melynél kiemelt jelentőséggel bír a polgárőri jelleg kinyilvánítása, így elsősorban a bűnmegelőzési tevékenység is.  

Az önálló, illetve közös szolgálatok teljesítésénél elvárás a teljes, konfrontáció nélküli együttműködés, valamennyi érintett szervezettel, annak tagjaival.

V e s z p r é m, 2014. október 30.
                                  Kovács Imre                      Készítette/gépelte:    Borbély Zoltán r. alezredes
                                  VMPSZ elnök                                                                VMPSZ alelnök 
                                          Év végi ünnepek 2014 évi polgárőr feladatellátási terv.docx


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 Pontos idő


Naptár


Retró Rádió

Online rádió indítása!

Elsősegély

SOS - Elsősegély alkalmazás

Gyorsan és könnyen használható alkalmazás vészhelyzet esetére és a felkészüléshez. Kattintson és nézze meg!


Időjárás


Országos Polgárőr Szövetség


Kövessen minket a Facebook-on!


Levelezőlista
Statisztika

Online: 19
Összes: 421189
Hónap: 11253
Nap: 383