Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nyílt levél

Spirk József úrnak

article preview

Tisztelt Spirk Úr!

Olvastuk a nepszava.hu és a 24.hu oldalakon az Országos Polgárőr Szövetséget (továbbiakban: OPSZ) nem a legjobb színben feltüntető cikkeket.
Szeretnénk tájékoztatni, hogy Szabó József Monostorpályi polgármestere, aki egyben polgárőr is, elmúlt év december 20-án kért különféle adatokra vonatkozó adatszolgáltatást az OPSZ-től. Tájékoztatásunkat - az adatszolgáltatási igényével a kapcsolatban - január 4-én kapta meg. Reméljük, hogy ezekről Önt Szabó József tájékoztatta.
A vonatkozó jogszabályok alapján adatigénylésre egyrészt 15 napon belül kell válaszolni, másrészt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírja, hogy ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés költségtérítésének az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.
A hatályos költségtérítésről szóló kormányrendeletre figyelemmel, tájékoztattuk Szabó Józsefet, hogy adatigénylésének teljesítésével milyen költségek várhatóak, és amennyiben a felmerült költségeket vállalja és kifizeti, akkor teljesítjük számára az adatszolgáltatást.
Szeretnénk, ha tudná, hogy az adatigénylés teljesítésére kiterjedő adatgyűjtő munka az OPSZ ügyintézőinek nem tartozik az alaptevékenysége ellátásához. Az adatok összegyűjtése a munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével járt, azonban ennek ellenére az adatigénylés szempontjainak megfelelő adatokat kigyűjtötték a munkatársak, akiknek - ismétlem - ez nem munkaköri feladatuk, és a kért információk összegyűjtése jelentős többletmunkával volt elvégezhető. A munkát 2019. január 17-ére túlmunkában elvégezték, amelynek költsége 96 963 Ft volt, ami részükre kifizetésre került az OPSZ költségvetésének a terhére.
Most ezeket az adatokat közzétesszük, a költségeket a Szövetség, ezáltal minden egyes polgárőr viseli, tekintettel arra, hogy Szabó József a költségek kifizetését nem vállalta, hanem inkább újságíróhoz fordult.
A munka egyébként már január 17-én elkészült, a többletmunka kifizetésre került, azonban a 2019. január 18-i OPSZ elnökségi ülés döntése alapján nem kerülhetett kiküldésre Szabó Józsefnek mindaddig, ameddig a többletmunka költségét ki nem fizeti. Bizonyára a vele folytatott elektronikus levelezés Ön előtt nem ismert, noha az elnökségi döntésről is kapott írásos tájékoztatót. Kár, hogy Szabó József polgárőr nem tájékoztatta Önt arról, hogy leveleiben nem a túlmunka munkaigényét, munkaidő szükségletét, vagy éppen azt kifogásolta volna, hogy miért túlmunkában tudják megoldani az adatok összeállítását, hanem leveleiben polgárőri mivoltára, négygyermekes családjára hivatkozott, ezért neki jár ez.
Tájékoztatom, hogy az ön cikkében szerepel, miszerint a 24.hu is megkereste az OPSZ-t, egy hét alatt azonban semmilyen reakciót nem kaptak az OPSZ elnökétől. Megismétlem, a hatályos jogszabályok alapján az adatigénylés teljesítésére 15 nap áll rendelkezésre, amely szükséges esetben meghosszabbítható. Ön bizonyára utána nézett a szabályoknak, azonban válaszunkat előbb szerette volna kézhez kapni.
Jelezzük továbbá, hogy az OPSZ főigazgatója a Szövetség alkalmazottja, nem jogi képviselője, felel a szervezet vezetése (Elnökség) által meghozott döntések végrehajtásáért. E minőségében minden alkalommal hangsúlyozta Szabó Józsefnek a döntések magyarázatát, a cikkben kifogásolt költségek esetében minden jogszabályi helyet megjelölt, részletesen leírt. Az OPSZ-nek egyébként van külön jogásza.
Tájékoztatjuk, hogy a polgárőrségre vonatkozó jogszabályokat, rendeleteket belső szabályozókat bárki, akit érdekel, az opsz.hu honlapunkon megtalálja a Tudástár rovataiban.
Ugyanitt találhatóak a pénzügyi beszámolók, 2009 óta - a közhasznúsági jelentések, a közgyűlési jegyzőkönyvek, több helyen a bevételek, kiadások, költségtervek, teljességi nyilatkozatok és lehetne még sorolni. Ezzel egyidejűleg javasoljuk és ajánljuk figyelmébe az egyesületekre vonatkozó nyilvános bírósági oldalakat. Ott az OPSZ-re vonatkozó további adatokat, beszámolókat találhat.
Bizonyára csak nagyvonalúsága következtében elkerülte a figyelmét, hogy a polgárőrségről szóló törvény és az állami költségvetésről szóló törvény alapján a Kormány, a Belügyminisztérium költségvetési fejezetéből biztosította az OPSZ költségvetési támogatását. Tehát a Parlamenti döntés keletkezteti, bár az Ön cikkének a címe „Milliárdos támogatást kapnak Pintértől” talán újságírói zsargon, amely Pintér Sándorhoz köti a támogatást, mint ahogy Túrós András országos elnökhöz köti a másik cikk címe, hogy a „Csak százezer forintért hajlandó…” kiadni az információkat.
Úgy tűnik Szabó József Önt felhasználva újabb nemtelen támadással indult a szövetség ellen, holott pontosan Szabó József megyéjében, Hajdú-Bihar megyében a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke bűncselekményt követett el -, amelyért jogerős bírói döntéssel elmarasztalást nyert. Ezt követően az elmúlt év őszén önként le is mondott elnöki tisztségéről. Ez a büntetőeljárás és Szabó József elleni etikai eljárás generálja a valótlan állításokat, vádaskodásokat és levelezéseket.
Bizonyára tudja, hogy a polgárőrség a társadalmi bűnmegelőzésben a legszervezettebb és a legnagyobb létszámú civil szervezet, amely a rendőrség stratégiai partnereként meghatározó törvényi felhatalmazás alapján jelentős szerepet tölt be a civil szervezetek között az ország közbiztonságának védelmében.
A polgárőrség működése, szervezettsége transzparens, teljes mértékben átlátható. A szervezet a stabilitást és az egységet sugározza évek óta.
Minden szervezetnek vannak kisebb-nagyobb problémái. A sajtó bőségesen foglalkozott azzal, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség volt elnökét két rendbeli bűncselekmény miatt büntetőeljárás alá vonták, és a bíróság jogerősen elítélte. Szabó József polgármester látványosan kiállt a volt megyei elnök mellett. A volt megyei elnök és Szabó József, mindketten támadták az OPSZ-t. Hangot adtak annak, hogy a büntető eljárásnak nincs alapja. Az OPSZ-ben 20 megyei szövetségbe tömörülve, több mint 2000 egyesületben 63 ezer polgárőr tevékenykedik. A belső gondjaink ellenére a polgárőrség 2018-ban is a haza védelmének, belső biztonságának egyik legfontosabb társadalmi pillére volt.
Mondhatnak rólunk bármit, akár rosszat is, mint Ön most, Szabó Józseffel, és úgy tűnik mi is mondhatunk bármit, aki nem akar minket meghallani az nem is fog. Úgy tűnik, Önök próbálják megzavarni munkánkat különböző rágalmakkal, a hamis információkkal, internetes hírekkel.
A sajtóban megjelent hamis sejtetések és álhírek, ellenfeleink kelthetik rossz hírünket, a magyar polgárőrök, a 2000 polgárőr egyesület, a 63000 polgárőr teszi a dolgát, végzi az önként vállalt polgárőr tevékenységét.
Lehetnek személyi konfliktusok a testületen belül. Lehetnek olyan esetek, események, amelyek valakinek, valakiknek nem tetszenek. Nem szeretnénk, de azt különösen nem szeretnénk, hogy az Országos Polgárőr Szövetség egyfajta céltábla legyen, és az Országos Polgárőr Szövetséget, annak vezetőjét céltáblaként használják, akár a megyei szövetségek egyes tagjai, akár egyes polgárőrök, vagy akár bárki az újságírók közül.
A lokálpatrióta polgárőrök nagyfokú szakmai elkötelezettséggel, kiváló rendőrségi együttműködéssel - bár csökkenő önkormányzati támogatás mellett - a lakossági igények figyelembe vételével elismerésre méltóan teljesítették - az elmúlt évben is - a közterületi járőr, figyelő, jelzőőri szolgálataikat és hatékonyan közreműködtek a migrációs helyzet kezelésében.
Az emberek bizalmát a polgárőrök iránt jelentősen erősítették a polgárőrök áldozatos kiemelkedő, nemegyszer hősies cselekedetei a napi látható közterületi gyalogos szolgálat, a mindennapi karitatív tevékenység során. Erről a 160 településen készült lakossági felmérés is ékes bizonyítékot ad.
A polgárőrség fontos Magyarországnak, a magyar embereknek, a magyar közbiztonságnak. Az, hogy egyáltalán van 60 ezer ember, aki hajlandó önkéntes munkát végezni mások biztonsága érdekében. Bízunk abban, hogy ezekkel a megállapításokkal Ön is egyetért.
Kérjük, hogy a jövőben, mielőtt a polgárőrséggel kapcsolatban cikket írna, szíveskedjen megkeresni bennünket is.
Emlékeztetjük az alábbiakra:
Hogy a „Csak ázik, fakul, szakad, panaszkodnak a polgárőr mellényekre” Népszava cikk, amelyet a 24.hu is átvett az elmúlt év őszén alapvetően valótlanságokat tartalmaz.
Szabó Józsefnek és a volt megyei polgárőr szövetség elnökének tudniuk kellett, hogy alaptalan a volt megyei elnök által készíttetett szakvélemény -, amire a megyei szövetség költségvetéséből mintegy 250 000 forintot fizettek ki. Az alaptalan szakvélemény szerint a polgárőr mellényeket Távol-Keleten gyártották. Tudniuk kellett, hogy ez nem igaz, mert a polgárőr mellényeket Hajdúböszörményben, Ózdon és kis részben Szerbiában gyártották.
Tehát hamis a szakértő azon véleménye, hogy Kínából származnak a mellények, a többi valótlanságokat tartalmazó megállapításról már ne is beszéljünk.
Szabó József az elmúlt évben, években folyamatosan tájékozódhatott volna a megyei elnöknél, aki a büntető eljárásig az OPSZ elnökhelyettese volt, nem beszélve arról, hogy Szabó József az OPSZ küldöttgyűlésének tagja is volt, így lehetősége volt, hogy tudomást szerezzen arról, hogy milyen adatokat tartalmaz az OPSZ költségvetése, vagy annak tervezete. Ha beszélt volna megyéje küldöttjeivel, akik az Országos Polgárőr Szövetség éves Küldöttgyűlésen részt vettek, szavaztak, megismerhette volna már korábban a költségvetést, mivel ők szavazták meg a költségvetést elnökségi ülésen, Küldöttgyűlésen, rendelkeztek a tételes ismeretekkel.
Szükségtelen megtámadni az OPSZ-t azzal, hogy nem hajlandó felfedni a pénzügyeit, mivel ez nem felel meg a valóságnak. Amikor akár szóban más polgárőröktől (küldöttektől), polgárőri vezetőktől, akár a szövetség honlapjáról elérhető adatokhoz lehet jutni.
Szabó József korábban is a helyi, megyei sajtóhoz, a Belügyminisztériumhoz, politikusokhoz fordult. Támadta a Szövetség és a Belügyminisztérium vezetőjét, továbbá a jogerős ítéletet hozó bíróságot és a nyomozó hatóságot is, mint ahogy most is tette, amit nehezményezett neki a Testület.
Végezetül tájékoztatjuk arról, hogy az Országos Polgárőr Szövetség elnöke társadalmi munkában, ingyen végzi a Szövetség vezetését, és higgye el, ez óriási munka. Egyben Dr. Túrós András, OPSZ elnök nevében felajánljuk, hogy látogasson el a Szövetség Budapest, Király utca 71. szám alatti irodájába, és lehetőséget biztosítunk, hogy tájékozódjon a munka mennyiségéről, a terhekről és az eredményekről, Dr. Túrós András elnök úrral készítsen interjút. Úgy is mondhatnánk, hogy próbálja egy másik megközelítésből is megismerni, bemutatni a Polgárőrséget, a polgárőröket.
Reméljük, hogy oknyomozó újságíróként, elfogulatlanul, mindkét oldalról alaposabban tájékozódik majd a jövőben, tárgyilagosan meghallgat akár bennünket is, törekszik hiteles lenni. Eddigi tudósításai egyoldalúak és elfogultak voltak.
A Polgárőrség a Kormány stratégiai partnere. Vagy, ha így jobban tetszik, a mindenkori Kormány közbiztonsági stratégiai partnere!

Budapest, 2019. március 7.

Tisztelettel:

 Markos György sk.
OPSZ Külkapcsolati Elnökhelyettes

Csonka Nándor sk.
OPSZ Sajtófőnök

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 Pontos idő


Naptár


Retró Rádió

Online rádió indítása!

Elsősegély

SOS - Elsősegély alkalmazás

Gyorsan és könnyen használható alkalmazás vészhelyzet esetére és a felkészüléshez. Kattintson és nézze meg!


Időjárás


Országos Polgárőr Szövetség


Kövessen minket a Facebook-on!


Levelezőlista
Statisztika

Online: 14
Összes: 421470
Hónap: 11215
Nap: 348