Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
article preview

Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató!

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) szabályaival összhangban valamennyi egyesületnek, mint adatkezelőnek szükséges adatvédelmi szabályzatot elfogadni.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) szabályaival összhangban valamennyi egyesületnek, mint adatkezelőnek szükséges adatvédelmi szabályzatot elfogadni.

 

vwv_off_nn2018_0121_adatkezelesi_adatvedelmi_szabalyzat_2018_gdpr.jpg

 

  1. A polgárőr egyesületbe tagfelvételre jelentkező személynek személyes adatait, a polgárőr (ifjú polgárőr) igazolvány kiállítása céljából, a tagsági viszonnyal illetve a tagfelvétellel összefüggő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából, továbbá a polgárőr egyesületi tagok egymás közötti kapcsolattartása, illetve a polgárőr egyesület működtetése céljából a polgárőr egyesület, mint adatkezelő személyes adatot kezel. A kezelt adatok a Pótv. 11. § (2)-(4a) bekezdése által meghatározott adatok, valamint a tagfelvételre jelentkező személy telefonszáma és elektronikus levélcíme.

Erre tekintettel 2018. május 25. napjától szükséges az igazolványigénylő adatlapot a csatolt adatkezelési tájékoztatóval és hozzájáruló nyilatkozattal (1 db dokumentum) kiegészíteni. A csatolt tájékoztató elválaszthatatlan mellékletét fogja képezni az igazolványigénylő adatlapnak, A jelentkező polgárőrnek, egyesületi tagnak ezt is szükséges aláírnia. 

  1. Továbbá az Általános adatvédelmi rendelet 30. cikke szerint valamennyi adatkezelőnek, így a polgárőr egyesületeknek is az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást kell vezetni. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

 a) az adatkezelő neve és elérhetősége; (az egyesület neve és elérhetősége);

b) az adatkezelés céljai; (pl.: tagnyilvántartás vezetési kötelezettség, vagy kiküldetési rendelvény kiállítása)

 c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése; (pl.: egyesületi tag, személyes adatok kategóriái: név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, telefonszám, elektronikus levélcím, stb.)

d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket; (pl.: megyei polgárőr szövetség, Országos Polgárőr Szövetség)

e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását;

 f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők; (pl.: polgárőr adatai - a tagság i jogviszony megszűnéséig)

g) ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

4.    Jelen adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő Polgárőr tevékenységek ellátásának figyelembevételével került összeállításra. Amennyiben az egyesület egyéb, nem polgárőr törvényben megfogalmazott feladatokat is ellát, abban az esetben a feladat ellátása kapcsán felmerülő adatkezelési tevékenységgel is szükséges kiegészíteni a tájékoztatót és a szabályzatot.

 

 

Veszprém, 2018-05-18

 

 Tisztelettel:

                      Dézsi János sk.

                             elnök

 

Letölthető dokumentumok itt:

Adatlap Melléklete_Adatkezelési Tájékoztató.pdf

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT_EGYESÜLETEK.docx

Adatvédelmi tájékoztató egyesületeknek.doc

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.

Nyelvek

MagyarDeutschEnglish

Profilkép

Pontos idő


Naptár


Retró Rádió

Online rádió indítása!

Elsősegély

SOS - Elsősegély alkalmazás

Gyorsan és könnyen használható alkalmazás vészhelyzet esetére és a felkészüléshez. Kattintson és nézze meg!


Időjárás


Országos Polgárőr Szövetség


Kövessen minket a Facebook-on!


Levelezőlista


Elérhetőség

Kapcsolat

Levelezési cím:
8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 2.
Email.: polgarorvp@gmail.com


Ügyfél fogadás:

Hétfőtől- Csütörtök 7.00-15.00-ig.
Péntek 7.00- 12.00-ig.

Elérhetőség:

Trombitásné Hegyaljai Éva
E-mail: polgarorvp@gmail.com
Tel:06-30/650-3810
06-88/428-022 - 1880 mellék

Dülk Anita
E-mail:polgarorvp@gmail.com
Tel:06-30/650-3798
06-88/428-022 - 1880 mellék

Statisztika

Online: 3
Összes: 602160
Hónap: 35126
Nap: 1663